logotype
  • image1 You are the last dream of your own invention, the first nightmare of unceasing Bliss.
  • image2 To be intensely alive is just a matter of instantly dying, dying to our cherished life...
  • image3 I'm sitting here, thinking and dreaming of things eternal. They are arriving; they are of nowhere, but of somewhere, anyhow.

Recommended readings: 

In English:

Henry Miller, David Stephen Calonne, Phạm Công Thiện: "The Colossus of Armenia", 1997 

In Japanese: 

Nohira Munehiro: "Martin Heidegger and Zen Buddhism for Pham Cong Thien", 2005

In Vietnamese:

Phạm Công Thiện: "Y Thuc Moi trong Van Nghe va Triet Hoc", 1964, 1987

Phạm Công Thiện: "Ho Tham cua Tu Tuong", 1966, 1970

Phạm Công Thiện: "Im Lang Hô Tham", 1967

Phạm Công Thiện, Thich Nhat Hanh, Bui Giang, Tam Ich, Ho Huu Tuong: "Dialogue", 1965

 

Bibliography (in Vietnamese, to be completed):  

Tác phẩm đã xuất bản (danh mục chưa đầy đủ):

Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư Thiền tông (1964)

Ý thức mới trong văn nghệ và triết học (1965)

Trời tháng Tư (1966)

Ngày sanh của rắn (1967)

Im lặng hố thẳm (1967)

Hố thẳm của tư tưởng (1967)

Mặt trời không bao giờ có thực (1967)

Chỉ còn tiếng thơ trên mặt đất — Trở về Rainer Maria Rilke (1969)

Henry Miller (1969)

Bay đi những cơn mưa phùn (1970)

Ý thức bùng vỡ (1970)

Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (1988)

Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật giáo (1994)

Triết lý Việt Nam về sự vượt biên (1995)

Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc (1996)

Khơi mạch nguồn thơ thi sĩ Seamus Heaney (1996)

Làm thế nào để trở thành một bậc bồ tát sáng rực khắp bốn phương trời (1998)

Tinh tuý trong sáng của đạo lý Phật giáo (1998)

Trên tất cả đỉnh cao là im lặng (2000)

Một đêm siêu hình với Hàn Mặc Tử (2000)

Khai ngôn cho một câu hỏi dễ hiểu: Triết Học Là Gì? (2000)

Đối mặt với 1000 năm cô đơn của Nietzsche (2000)


Dịch phẩm đã xuất bản (danh mục chưa đầy đủ):

Jiddu Krishnamurti, Tự do đầu tiên và cuối cùng (1968)

Martin Heidegger, Về thể tính của chân lý (1968)

Martin Heidegger, Triết lý là gì? (1969)

Friedrich Nietzsche, Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi! (1969)

Nikos Kazantzakis, Rèn luyện tâm thuật huyền linh (1991)